WYNIKI PROCESU OFERTOWEGO

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Wrocław, 22.02.2011
ESTENTER POLSKA,

biuro tłumaczeń z siedzibą we Wrocławiu, ul. ks. Witolda 49/13, 50-202 Wrocław, NIP 911-111-02-22, REGON: 020799312

w związku z realizacją projektu „Rozwój firmy EstEnter Polska dzięki wprowadzeniu kompleksowego procesu tłumaczeń online” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw („Przedsiębiorstwa i Innowacyjność”), działanie 1.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw, Schemat 1.1.E Dotacje inwestycyjne wspierające rozwój mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą do 2 lat

 

ogłasza wyniki procesu ofertowego rozpoczętego 10 lutego 2011 i zakończonego 16 lutego 2011

 

Rodzaj sprzętu/ oprogramowania Pełna nazwa firmy , która wygrała proces ofertowy, oraz nazwa oprogramowania/ sprzętu Cena oprogramowania/ sprzętu w ofercie Liczba punktów dodatkowych uzyskanych przez oferenta
System klasy CAT Tool (tłumaczenie wspomagane komputerowo) XTM International Ltd Ponders, Hedgerley Lane, Gerrards Cross, Bucks SL9 8SY NIP: BG 881 1544 23 Nazwa Systemu klasy CAT Tool: XTM 18 000,00 EUR netto = 70 421,40 PLN netto (po kursie z dnia 16.02.2011 gdzie 1 EUR = 3,9123 PLN) 65 punktów (na 65 punktów możliwych do zdobycia)
Project Management System (PM System) XTRF Management System sp. z o.o. Ul. Walerego Sławka 3 30-653 Kraków NIP: 679-304-51-69 Nazwa PM System: XTRF Translation Management System – 4 parallel users 49 000,00 PLN netto 25 punktów (na 25 punktów możliwych do zdobycia)
Language Quality Management System (LQM System) Asia Online Pte Ltd 30 Robinson Road #02-01 Robinson Towers Singapore 048546 NIP: 200805728D Nazwa LQM System: Language Studio Platform (Language Studio Pro, Language Studio Pro Lite, Language Studio API) 25 000,00 USD netto = 72 160,00 PLN netto (po kursie z dnia 16.02.2011 gdzie 1 USD = 2,8864 PLN) 11 punktów (na 11 możliwych do zdobycia)
Centrala telefoniczna Cyfrowe Systemy Telekomunikacyjne Sp. z o.o. Ul. Szkotnik 2B 33-100 Tarnów NIP: 873-10-21-245 Pełna nazwa centrali: iqSystem Business Line 6 500,00 PLN netto 12 punktów (na 12 możliwych do zdobycia)
Laptop do podróży służbowych Komputronik SA CH Magnolia Park Ul. Legnicka 58 Wrocław NIP: 972-09-02-729 Model laptopa: HP Probook 64506 (WD777EA) 2 966,67 PLN netto 10 punktów (na 10 punktów możliwych do zdobycia)
Laptop do użytku codziennego Komputronik SA CH Magnolia Park Ul. Legnicka 58 Wrocław NIP: 972-09-02-729 Model laptopa: Dell Inspiron N5030 (2 sztuki) 1 szt.:
1 625,20 PLN netto
2 szt.:
3 250,40 PLN netto
6 punktów (na 6 punktów możliwych do zdobycia)

Wszystkie firmy, które wzięły udział w procesie ofertowym, zostaną powiadomione o jego wynikach drogą mailową w ciągu 3 dni roboczych.

Informacje na temat wyników procesu ofertowego można uzyskać pod numerem telefonu +48 71 321 53 00 lub wysyłając maila na adres: info@estenterpolska.pl