WARUNKI WSPÓŁPRACY

Polityka dotycząca wykorzystania logo oraz znaku towarowego

Logo oraz znak towarowy EstEnter wykorzystywane w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi firmy EstEnter Translations BV Amsterdam. Użytkownik nie może wykorzystywać, kopiować, powielać, ponownie publikować, przesyłać, zamieszczać, przekazywać, rozpowszechniać ani modyfikować znaków towarowych EstEnter w żaden sposób, w tym znaków zawartych w materiałach i kampaniach reklamowych przeznaczonych do publikacji na stronie, bez uprzedniej pisemnej zgody EstEnter Translations BV.

Wyceny

Wyceny nie są wiążące dla EstEnter Polska, a umowa wchodzi w życie dopiero po wystawieniu przez nas pisemnego potwierdzenia (przez e-mail) zamówienia klienta. Nasze wyceny w formie pisemnej podawane są przy założeniu, że wspomniane warunki pozostają otwarte odnośnie udzielania zamówienia przez 30 dni od daty sporządzenia wyceny. Wyceny tworzone są w oparciu o podany przez klienta opis materiału źródłowego, przeznaczenie tłumaczenia i wszelkich innych instrukcji. Wyceny mogą być poprawiane w dowolnym momencie, jeśli, w opinii EstEnter Polska, opis materiału źródłowego jest w znacznym stopniu niedostateczny lub niedokładny.

Dostarczanie

Terminy i godziny dostarczania przetłumaczonych prac podawane są jedynie w przybliżeniu i, o ile obie strony wyraźnie nie uzgodniły inaczej, czas nie jest najważniejszy przy dostarczaniu tłumaczeń lub świadczeniu usług i żadne opóźnienie nie uprawnia klienta do odrzucenia jakiegokolwiek tłumaczenia lub usługi ani do zakwestionowania ważności umowy.

Warunki płatności

Wszystkie usługi tłumaczeniowe fakturowane są z terminem płatności wynoszącym 14 dni (klienci indywidualni) od daty faktury, chyba że zaznaczono inaczej. Preferowaną metodą płatności dla EstEnter Polska jest przelew bankowy. Akceptujemy także płatności kartami kredytowymi i przez serwis PayPal™ po uprzednim zatwierdzeniu klienta . Więcej informacji dotyczących szczegółów płatności można uzyskać kontaktując się ze swoim kierownikiem projektu.

Ograniczona odpowiedzialność

Usługi wykonywane są z wykorzystaniem należytych umiejętności i staranności, zgodnie ze standardami branży. EstEnter Polska kieruje się należytymi umiejętnościami i starannością w doborze tłumaczy, tłumaczy ustnych i pozostałych pracowników, którzy biorą udział w procesie tworzenia tłumaczeń i realizacji usług. EstEnter Polska nie ponosi odpowiedzialności za żadne przypadkowe, specjalne czy wynikowe szkody, za jakiegokolwiek rodzaju straty, ani za jakiekolwiek roszczenia wobec klienta wnoszone przez jakąkolwiek inną osobę lub podmiot, wynikające z lub odnoszące się do usług lub produktów oferowanych przez EstEnter Polska, niezależnie od charakteru roszczenia lub jego podstawy, czy to z tytułu odpowiedzialności umownej, deliktowej bądź innej, nawet jeśli EstEnter Polska zostało poinformowane o możliwości wystąpienia takich szkód, o których była mowa w powiązanych wnioskach i dokumentacji. EstEnter Polska nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty i szkody ani też za zwrot materiału źródłowego (materiałów źródłowych). Maksymalny poziom zobowiązań EstEnter Polska wobec klienta we wszystkich przypadkach ograniczony jest do wartości zamówienia.